Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)

Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.08.2014

Partner wiodący:

Partnerzy projektu:

 tl_files/eko/Logos/DODR_logo.jpg

 tl_files/eko/Logos/LfULG-23.08.2011.jpgtl_files/eko/Logos/logo_ekoconnect.png

 

Ponadnarodowy projekt na pograniczu Saksonia - Dolny Śląsk

Kontekst: rolnictwo w Europie musi być coraz bardziej zorientowane na aspekty ochrony środowiska a wypłata środków unijnych związana jest ściślej z działaniami na rzecz ochrony środowiska (Cross Compliance, Greening, itp.). Ponadto, znaczenie rolnictwa ekologicznego i popyt na żywność ekologiczną rośnie. Wielu rolnikom brakuje jednak wiedzy na temat ochrony środowiska w rolnictwie, jak i możliwości zapoznania się z projektami tej branży, gospodarstwami ekologicznymi oraz dobrymi i jasnymi przykładami

Cele projektu: 

  • wzmocnienie przyjaznego środowisku oraz ekologicznego rolnictwa
  • zwiększenie współpracy między zainteresowanymi podmiotami z sektora rolnictwa i ochrony środowiska w Saksonii i na Dolnym Śląsku
  • wspieranie transferu wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska i rolnictwa oraz
  • świadomości firm i organizacji, jak i szerszej opinii publicznej w zakresie zagadnień ochrony środowiska w rolnictwie 
Przedmiotem projektu jest stworzenie Transgranicznego Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG Forum), w ramach któregorolnicy, instytucje rolnicze, organizacje pozarządowe i organizacje środowiskowe mają okazji wspólnego uczenia się od siebie nawzajem.

Działania:

Wszystko to w ramach następujących dwujęzycznych polsko- niemieckich działań:

  • 2 konferencji
  • 4 seminariów
  • 3 warsztatów
  • 4 Fwyjazdów studyjnych

Plan wydarzeń 2013-2014

Projekt obejmuje też wprowadzenie i zastosowanie w praktyce dwujęzycznej interaktywnej Rolno-Środowiskowej Platformy dla przykładowych technologii, projektów i działań w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie. Za pomocą mapy interaktywnej w internecie wyszukać można istniejące już przyjazne środowisku gospodarstwa i praktyki rolnicze. Nacisk położony jest na ochronę gleb i wód, klimatu oraz zasobów, jak i rolnictwo ekologiczne i biodynamiczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków:
tl_files/eko/Logos/EU-EFRE_DE_PL.jpg     tl_files/eko/Logos/SN-PL_ogo.jpg
tl_files/eko/p/Projekte/Agar-Umweltforum/Apfelbaum_Okt.2014.jpg tl_files/eko/p/Projekte/Agar-Umweltforum/trias_Okt.14.jpg