Projekty

W tym miejscu chcemy przedstawić kilka dużych projektów realizowanych przez EkoConnect. Aby zobaczyć więcej projektów EkoConnect prosimy zapoznać się z wersją niemiecką.

2011 do 2014

ecoProfession (Okres realizacji projektu: 01.09.2015 - 31.08.2017)

 • EcoProfession - ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

  Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT.

EkoSeedForum (20.-22.03.2014)

 • Europejska konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych w Poznaniu, Polska

 

Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.08.2014)

 • Stworzenia transgranicznej platformy dla rolnictwa i ochrony środowiska w Saksonii i na Dolnym Śląsku

 

Działać ekologicznie (Okres realizacji projektu: 01.01.2011-30.09.2013)

 • Przedsięwzięcia w celu intensyfikacji transgranicznej współpracy przy rozbudowie przetwórstwa regionalnego i sprzedaży produktów ekologicznych

 

Organic Marketing Forum (2011 do 2014)

 • Międzynarodowe Spotkanie w Zakresie Przetwórstwa i Sprzedaży Produktów Ekologicznych i Surowców Naturalnych

 

LOVEt - Leonardo Organic Vocational Education and Training

 • Stworzenie platformy komunikacyjnej między naukowcami a praktykami w sektorze żywności ekologicznej

 

LOVEt - 2

 • Kontynuacja projektu LOVEt 

 

Studium 14 krajów w języku niemieckim

 • 14 raportów krajowych na temat rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym raport o Polsce 
 • Tutaj możliwość pobrania

 

Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Działania edukacyjne, konferencyjne i informacyjne służące polepszeniu ochrony środowiska w Euroregionie Nysa