Dolnośląsko-Saksońska Akademia 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 30.06.2012
 
tl_files/eko/Logos/10-11-08_logoAkademia Rolnictwa.jpg
Partner wiodący:
         Partnerzy projektu:
tl_files/eko/Logos/DODR_logo.jpg

         tl_files/eko/Logos/LfULG-23.08.2011.jpg        tl_files/eko/Logos/logo_eko.png

 

Cele projektu
Obszar realziacji projektu
Aktualności: proszę zobaczyć poniżej

Kontekst:

Projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” ma na celu serie działań o charakterze dokształcającym, poznawczym oraz informacyjnym. Działania te służą polepszeniu ochrony środowiska w Euroregionie Nysa oraz zbudowaniu długotrwałej, transgranicznej współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami z Saksonii i Dolnego Śląska w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.

Cele:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez rolnictwo
  • dofinansowanie rolnictwa ekologicznego
  • polepszenie transgranicznej współpracy między przedsiębiorstwami, organizacjami oraz urzędami
  • wspieranie regionów wiejskich i przygranicznych

Tematy:

  • rolnictwo ekologiczne
  • ochrona wód, gleb i klimatu
  • bioenergia
  • agroturystyka
  • przedaż regionalna

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 duże konferencje i różne seminaria fachowe. Oprócz tego zostaną zorganizowane wyjazdy studyjne do Saksonii i Dolnego Śląska. Wszystkie przedsięwzięcia będą dwujęzyczne i dla uczestników z obu krajów. Podczas spotkań uczestniczący rolnicy, doradcy, naukowcy i przedstawiciele urzędów będą mieli mozliwość wymiany doświadczeń i know-how, zacieśnienia współpracy oraz nawiązania nowych kontaktów służących intensywniejszej współpracy na obszarze Euroregionu. W ramach tego projektu Ekoconnect jest odpowiedzialny przede wszystkim za moduły dotyczące rolnictwa ekologicznego oraz bioenergii.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
W tym miejscu będą zamieszczane informacje o realizowanych przedsięwzięciach projektu.

Aktualności:

21-22-06.2012, Piechowice: 
Konferencja: Wyzwania i kierunki rozwoju ekologii i ochrony środowiska w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej 
Zaproszenie


04.-05.06.2012, okręg Görlitz:
Wycieczka do zakładów rolniczych z odnawialnymi źródłami energii
Zaproszenie
 
25.-26.04.2012, Kotlina Kłodzka
Wycieczka poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich 

29.-30-03-2012, Piechowice
Seminarium: "Zrównoważone rolnictwo - szansą dla zrównoważonego rozwoju" 
Zaproszenie


13.-14.03.2012, Piechowice
Seminar "Współdziałanie na linii rolnictwo – ochrona środowiska" (DE/PL)
Zaproszenie 


06.-07-12-2011, Saksonia
Wyjazd studyjny: Ochrona środowiska poprzez rolnictwo
Zaproszenie


17.11.2011, Dolnośląskie/Polska
Konferencja: Ochrona środowiska w rolnictwie Zaproszenie 


28.-29.09.2011, Hoyerswerda/Górne Łużyce
Wycieczka: Ochrona Środowiska, Turystyka i rozwój wsi w regionie Górnych Łużyc
Zaproszenie i Zgłoszenie


20.-21.09.2011, Dolnośląskie/Polska
Seminarium: Odnawialne źródła energii Zaproszenie


06.-07.09.2011, Görlitz/Saksonia
Seminarium praktyczne Sprzedaż żywności regionalnej i ekologicznej
Zaproszenie i Zgłoszenie
   

19.-20.05.2011, Dolnośląskie/Polska
Seminarium: Rolnictwo ekologiczne - produkcja roślinna 
Zaproszenie, program


24.03.2011, Ostritz, Saksonia
Konferencja: Rolnictwo 2020 
Zaproszenie, program 


26.01.2011 - Jelenia Góra, Polska
Konferencja: Dywersyfikacja rolnictwa
Zaproszenie, program

Projekt współfinansowany jest ze środków:
tl_files/eko/Logos/EU-EFRE_DE_PL.jpg    tl_files/eko/Logos/SN-PL_ogo.jpg